SCIENTIFIC-INDUSTRIAL CORPORATION

"AGRO-SIMO-MASHBUD"

COMPANY WITH LIMITED RESPONSIBILITY

Ośrodek naukowo-produkcyjny “AGRO-SIMO-MASHBUD” pomyślnie produkuje i wprowadza nowe technologie dla przedsiębiorstw przetwarzających zboże „pod klucz” od 1992 roku.

Firma oferuje pełny zakres usług w sferze organizacji produkcji kaszy, mąki, płatków i pasz – od przeprowadzenia badania placu budowy do wprowadzenia gotowej fabryki do eksploatacji.

Projektowanie, kompletowanie i urządzanie fabryk „pod klucz”

Audyt techniczny w celu zwiększenia produkcji gotowych produktów i zmniejszenia zużycia energii

Rekonstrukcje fabryk

Produkcja i sprzedaż sprzętu, części wymiennych i akcesoriów dla fabryk

Szkolenie personelu

Zespół “AGRO-SIMO-MASHBUD” składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświdaczeniem pracy w zakresie opracowywania nowych technologii i sprzętu do przetwórstwa zboża, łączącym naukę, inżynierię mechaniczną, produkcję i nietradycyjne podejścia do technologii w budownictwie kaszarni i optymalizacji zakładów przetwarzających zboże.

W trakcie swojej pracy Firma zbudowała ponad 88 kaszarni „pod klucz”, zrekonstruowała i wprowadziła do eksploatacji linie do produkcji płatków zbożowych i fabryk pasz; pomyślnie został zainstalowany i jest eksploatowany zapatentowany sprzęt w 500 zakładach przetwórczych i elewatorach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Polski i Litwy.

Główne produkty ONP "AGRO-SIMO-MASHBUD"

Gotowe projekty biznesowe instalacji "pod klucz"

Rośliny gryczane:

 • Roślina gryczana 28 ... 32 ton/dzień ziarna
 • Roślina gryczana 55 ... 60 ton/dzień ziarna
 • Roślina gryczana 65 ... 72 ton/dzień ziarna
 • Roślina gryczana 110 ... 120 ton/dzień ziarna
 • Roślina gryczana 140 ... 160 ton/dzień ziarna

Młynki owsiane z liniami płatków

 • Mąki owsiane 32 ... 36 ton/dzień ziarna
 • Młyn owsiany 72 (36 ... 60 - płatki) ton/dzień ziarna
 • Młyn owsiany 120 (72 - płatki) ton/dzień ziarna

Młyny uniwersalne:

 • Uniwersalny młyn kaszy (pszenica, jęczmień, groch) 32 ... 36 ton/dzień ziarna
 • Uniwersalny młyn kaszy (pszenica, jęczmień, groch) 55 ... 60 ton/dzień ziarna

Gotowe projekty biznesowe linii produkcyjnych płatków "pod klucz":

 • Linia do produkcji płatków 600 ... 800 kg/godzinę płatków
 • Linia do produkcji płatków 800 ... 1200 kg/godzinę płatków
 • Linia do produkcji płatków 1500 ... 2500 kg/godzinę płatków
 • Linia do produkcji płatków 2500 ... 3000 kg/godzinę płatków

Zakłady przetwarzania kukurydzy:

 • Zakład przetwarzania kukurydzy 48 ... 55 ton/dzień ziarna
 • Zakład przetwarzania kukurydzy 150 ton/dzień ziarna

Zakłady przetwarzania grochu:

 • Zakład przetwarzania ziarna grochu 22 ... 25 ton/dzień ziarna
 • Zakład przetwarzania ziarna grochu 46 ... 48 ton/dzień ziarna

Modułowe jednostki paszowe:

 • Zbiorowy uniwersalny sklep zbożowy o wydajności 16 ... 18 ton/dobę zboża, przetwarzanie jęczmienia, pszenicy i żyta na trójwymiarowe zboża, a także groch na zboża: cały groszek i pół grochu
 • Mini jednostka paszowa MKU-0,7
 • Mini jednostka paszowa MKU-1,5
 • Mini jednostka paszowa MKU-3
 • Moduły dozujące dla mikrokomponentów gatunków MDK
 • Instalacja wejścia składników płynnych marki BRD-250

Linie do przetwarzania słodyczy cukierniczych w celu uzyskania łuski o czystym ziarnie o wydajności 1000 ... 1200 kg/godz dla przychodzących surowców

Linia do produkcji płatków owsianych o wydajności 24 tony/dzień płatków owsianych

 

ONP “AGRO-SIMO-MASHBUD” jest akcjonariuszem największych zakładów – producentów sprzętu do przetwórstwa zboża: Publicznej Spółki Akcyjnej Mohylew-Podolska Fabryka Maszyn oraz P.S.A. Chorolska Fabryka Mechaniczna. W tych zakładach znajduje się baza produkcyjno-eksperymentalna Firmy.

P.S.A. Chorolska Fabryka Mechaniczna wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt przetwórczy z CNC, co pozwala na produkowanie wysokiej jakości współczesnego sprzętu w możliwie krótkich terminach. Zdjęcia

Produkcja ONP "AGRO-SIMO-MASHBUD" w Berdyczowie posiada urządzenia umożliwiające produkcję maszyn i mechanizmów dla różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu, a także wytwarzanie urządzeń pojemnościowych o objętości 1-100 m3, działających pod ciśnieniem 0,07 -2,5 MPa w zakresach temperatur pracy od minus 60°С do plus 350°С. Fabryka jest profesjonalnie i profesjonalnie wyposażona w sprzęt projektowy i technologiczny, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania klienta. Firma kompleksowo się rozwija i doskonali. Organizacja produkcji pozwala na sprawne i wydajne, przy minimalnych kosztach pracy i warunkach ustalonych na podstawie umów z klientami na realizację zamówień. Park maszynowy jest aktualizowany i modernizowany, sprzęt z oprogramowaniem jest priorytetem.

Galeria zdjęć

Sprzęt do czyszczenia zboża

Separator do czyszczenia zboża BSH-3-01, A1-BMS-6

Przeznaczenie: służy do oczyszczania zboża z domieszek według wymiarów geometrycznych i właściwości aerodynamicznych.

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSH-3-01 A1-BMS-6
1. Wydajność, t/h:
     - tryb młynowy 2 25
     - tryb elewatorowy 12 6
2. Efektywność czyszczenia, % 80 75
3. Moc zainstalowana, kW 2,8 3.75
4. Częstotliwość drgań obrotowych na minutę 325 325
5. Promień drgań obrotowych, mm 9 ± 2 9 ± 2
6. Zużycie powietrza m3/h 2 800 3 200
7. Wymiary, mm:
     - długość 1 839 1 889
     - szerokość: 1 305 1 540
     - wysokość: 1 898 2 024
8. Masa, kg 810 965

Separator do czyszczenia zboża BSH-12

Przeznaczenie: Separator do czyszczenia zboża BSH-12 służy do oczyszczania zboża z domieszek, różniących się od niego szerokością, grubością i właściwościami aerodynamicznymi. Separator instalowany jest w działach czyszczenia zboża młynów, elewatorów, zakładów produkujących kasze i mąkę.

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSH-12
1. Wydajność, t/h:
     - czyszczenie wstępne 40
     - czyszczenie ostateczne 12
2. Efektywność czyszczenia, %:
     - czyszczenie wstępne 20
     - czyszczenie ostateczne 80
3. Moc zainstalowana, kW 1,1
4. Zużycie powietrza m3/h 4 000
5. Rozmiar płyty sitowej, mm 990 х 760
6. Wymiary, mm:
     - długość 2 457
     - szerokość: 1 485
     - wysokość: 2 122
7. Masa, kg 1 005

Separator do czyszczenia ziarna BSHM-16

Przeznaczenie: separator do czyszczenia ziarna BSHM-16 przeznaczony jest do oczyszczania zboża z domieszek, różniących się od niego wymiarami geometrycznymi oraz właściwościami aerodynamicznymi; może służyć także do dzielenia mieszanki zbóż na frakcje.

Dodatkowe opcje:

 • Rozdzielacz
 • Kanał aspiracyjny

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSHM-16
1. Wydajność, t/h:
     - tryb młynowy 16
     - tryb elewatorowy 66
2. Efektywność czyszczenia, %:
     - tryb młynowy 75
     - tryb elewatorowy 20
3. Moc zainstalowana, kW 0,74
4. Zużycie powietrza m3/h 5 400
5. Wymiary, mm:
     - długość 2 700
     - szerokość: 1 690
     - wysokość: 1 856
6. Masa, kg 690

Separator do czyszczenia zboża BSH-100

Przeznaczenie: Separator do czyszczenia zboża BSH-100 służy do oczyszczania zboża z domieszek różniących się od niego rozmiarem i właściwościami aerodynamicznymi.

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSH-100
1. Wydajność, t/h:
     - czyszczenie wstępne 100
     - czyszczenie ostateczne 24
2. Efektywność czyszczenia, %:
     - czyszczenie wstępne 20
     - czyszczenie ostateczne 80
3. Moc zainstalowana, kW 1,5
4. Zużycie powietrza m3/h 8 500
5. Rozmiar płyty sitowej, mm 990 х 760
6. Wymiary, mm:
     - długość 2 457
     - szerokość: 2 509
     - wysokość: 2 154
7. Masa, kg 1583

Separator do czyszczenia zboża BSH-200, BSH-300, BSH-400

Przeznaczenie: Separator do czyszczenia zboża BSH-200, BSH-300 i BSH-400 przeznaczony jest do oddzielania zboża od domieszek, różniących się od niego szerokością, grubością i właściwościami aerodynamicznymi. Separatory instalowane są do pracy w składzie schematu procesu technologicznego w działach czyszczenia zboża młynów oraz w elewatorach zakładów produkujących mąkę.

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSH-200 BSH-300 BSH-400
1. Wydajność, t/h:
     - czyszczenie wstępne 200 300 400
     - czyszczenie ostateczne 50 70 150
2. Efektywność czyszczenia, %:
     - czyszczenie wstępne 20 20 20
     - czyszczenie ostateczne 80 80 80
3. Moc zainstalowana, kW 2,95 7 7
4. Zużycie powietrza m3/h 17 000 26 000 36 000
5. Wymiary:
     - długość 3 830 2 580 3 100
     - szerokość 3 110 3 780 4 124
     - wysokość 2 950 2 100 4 250
6. Masa, kg 3 850 5 200 9 200

Separator do wstępnego czyszczenia ziarna SPO-50

Przeznaczenie: SPO-50 przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania od domieszek chwastów hałdy zboża, pochodzącej z pola, o wyjściowej wilgotności do 35% i zawartości domieszek do 20% (przy kompletności separacji nie mniejszej niż 0.5)

Specyfikacja techniczna:

Parametry SPO-50
1. Wydajność przy czyszczeniu pszenicy o masie objętościowej 0,67 t/m3 i zawartości domieszek do 10% (w tym słomianych do 1%) przy wilgotności 20%, t/h 80
2. Moc zainstalowana, kW, max 11,0
3. Wymiary:
     - długość 3 089
     - szerokość 1 828
     - wysokość 3 023
4. Częstotliwość obrotów wentylatora, obr/min 860
5. Częstotliwość obrotów wału napędowego siatki, obr/min 71
6. The frequency of rotation of a shaft of the waste, the rpm/częstotliwość obrotów wału odpadów, obr/min 630

Separator magnetyczny B8-BMM, B8-BMP

Przeznaczenie: Są przeznaczone do oddzielania domieszek metalowo-magnetycznych od produktu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry B8-BМP B8-BММ
1. Wydajność, t/h 11 8
2. Ilość bloków magnetycznych 1 2
3. Wymiary, mm:
     - długość 505 Ø korpus 290
     - szerokość: 380 Ø kołnierz 340
     - wysokość: 378 700
4. Masa, kg 20 56

Separator powietrzny ASH-2.5, ASH-5, ASH-10

Przeznaczenie: Separatory powietrzne ASH z zamkniętym obiegiem powietrza i wentylatorem o przepływie krzyżowym są przeznaczone do oddzielania produktów łuskania upraw kaszowych (oddzielenia łuski i mączki, kontroli łuski, kontroli gotowego produktu) i do czyszczenia zboża z lekkich domieszek aerodynamicznych.

Specyfikacja techniczna:

Parametry ASH-2.5 ASH-5 ASH-10
1. Wydajność, t/h 2,5 5 10
2. Moc zainstalowana, kW 1,1 1,1 4,75
3. Efektywność czyszczenia, % 60 60 60
4. Wymiary, mm:
     - długość 731 1 031 1 327
     - szerokość: 1 205 1 205 1 414
     - wysokość: 1 860 1 860 1 905
5. Masa, kg 300 430 920

Turboseparator TS

Przeznaczenie: Turboseparator TS służy do usuwania lekkich domieszek z surowca zbożowego.

Specyfikacja techniczna:

Parametry TS-5 TS-50 TS-150
1. Wydajność, t/h 5 50 150
2. Zużycie powietrza m3/hour 600 2 500 - 3 000 6 500 - 8 000
3. Utrata ciśnienia, Pa 300 - 350 400 - 470 500 - 700
4. Moc zainstalowana, kW 0,18 1,1 5,5
5. Efektywność czyszczenia, % 90 90 90

Komora aspiracyjna BSH-100

Przeznaczenie: Służy do oczyszczania zboża z domieszek, różniących się od niego właściwościami aerodynamicznymi.

Specyfikacja techniczna:

Parametry BSH-100
1. Wydajność, t/h (przy czyszczeniu pszenicy wilgotność do 15%)
     - czyszczenie wstępne 50
     - czyszczenie ostateczne 12
2. Efektywność czyszczenia, % (przy zawartości lekkich domieszek do 3%):
     - czyszczenie wstępne 20
     - czyszczenie ostateczne 80
3. Moc zainstalowana, kW 4,0
4. Wymiary:
     - długość 1 400
     - szerokość 1 230
     - wysokość 2 370
5. Masa, kg 450

Maszyna myjąca KVD-1

Przeznaczenie: Maszyna przeznaczona jest do hydroseparacji i mycia zboża w młynach i kaszarniach.

Specyfikacja techniczna:

Parametry KVD-1
1. Wydajność, t/h, w zakresie:
     - dla gryki 2,7 - 5,4
     - dla pszenicy 3 - 6,0
     - dla kukurydzy 5 - 6,0
2. Efektywność usuwania domieszek lekkich i organicznych, %, min:
     - dla gryki 90
     - dla pszenicy 85
     - dla kukurydzy 80
3. Efektywność usuwania domieszek mineralnych, % 71 - 75
4. Moc zainstalowana, kW, w zakresie 9,7 - 13,2
5. Właściwe zużycie wody, l/t 350 - 850 - 1 200
6. Wymiary, mm:
     - długość 3 360
     - szerokość 1 230
     - wysokość 1 990
7. Masa, kg 1 900
8. Zużycie powietrza na aspirację, m3/h, nie więcej niż 10

Pneumatyczny stół sortujący PSS

Przeznaczony: Pneumatyczny stół sortujący marki PSS służy od rozdzielania materiałów sypkich o jednakowych rozmiarach cząstek, ale różną masę jednostkową.

Specyfikacja techniczna:

Parametry PSS
1. Wydajność nominalna, t/h: 2,5 - 3,5
2. Częstotliwość drgań stołu, c-1 (na minutę): (940)
3. Amplituda drgań stołu, mm: 5 - 6
4. Kąt nachylenia stołu, stopnie:
     - podłużny 0 - 8
     - poprzeczny 0 - 8
5. Stopień oddzielenia domieszek, %: 75 - 90
6. Wymagane zużycie powietrza m3/h, max: 8 400
7. Moc zainstalowana, kW: 0,74
8. Wymiary, mm:
     - długość 2 020
     - szerokość 1 850
     - wysokość 2 010
9. Masa, kg 600

Separator kamieni PKV-3

Przeznaczenie: Separator kamieni PKV-3 służy do czyszczenia zboża z domieszek mineralnych na sucho.

Specyfikacja techniczna:

Parametry PKV-3
1. Wydajność, t/h 2,0 - 2,5
2. Moc zainstalowana, kW 0,37
3. Częstotliwość drgań na minutę 940
4. Amplituda, mm 2 - 5
5. Stopień oddzielenia domieszek, % 96 - 98
6. Wymagane zużycie powietrza m3/h 4 800
7. Wymiary, mm:
     - długość 1 950
     - szerokość 1 050
     - wysokość 1 650
9. Masa, kg 250

Separator kamieni R3-BKT-100

Przeznaczenie: Separator kamieni R3-BKT-100 służy do czyszczenia zboża z domieszek mineralnych na sucho.

Specyfikacja techniczna:

Parametry R3-BKT-100
1. Wydajność na godzinę ciągłej pracy (czyszczenie pszenicy), t/h 6 - 9
2. Moc zainstalowana napędu (bez wentylatora), kW 0,35
3. Powierzchnia robocza stołu, m2 1,0
4. Kąt nachylenia stołu, stopni 5 - 10
5. Zużycie powietrza m3/h, max 4 800
6. Podciśnienie w komorze roboczej dla niezaładowanej maszyny, mmH2O 75
7. Częstotliwość drgań, obr/min 930
8. Wymiary, mm:
     - długość 1 750
     - szerokość 1 420
     - wysokość 1 530
9. Masa kompletnej maszyny, kg 275

Separator cylindryczny R6-TTS-500, R6-TTS-700

Przeznaczenie: Separatory cylindryczne R6-TTs-500, R6-TTs-700 służą do oddzielania od zboża domieszek, różniących się od podstawowego ziarna długością. Według przeznaczenia technologicznego separator dzieli się na dwa typy:

 • do oddzielania domieszek dłuższych od podstawowego ziarna (separator owsa głuchego)
 • do oddzielania domieszek krótszych od podstawowego ziarna (separator kąkolu).

Specyfikacja techniczna:

Parametry R6-TTS-500 R6-TTS-700
1. Wydajność, t/h, min 3 6
2. Efektywność czyszczenia ziarna pszenicy, %, nie mniej niż 70 70
3. Cylinder separatora:
     - średnica, mm 500 700
     - mm 2 400 2 400
4. Moc silnika-reduktora elektrycznego, kW 1,1 1,1
5. Napięcie zasilania sieci elektrycznej, V 380 - 38 380 - 38
6. Zużycie powietrza na aspirację, m3/h, max 300 300
7. Wymiary, mm, nie więcej niż:
     - długość 3 475 3 140
     - szerokość: 900 970
     - wysokość: 1 160 1 670
4. Masa, kg, max 450 620

Separator cylindryczny BTHM

Przeznaczenie: Separatory cylindryczne BTHM-2, BTHM-2-01, BTHM-2-02, oraz BTHM-2-03 są wykorzystywane w zakładach przetwarzających zboże na produkty spożywcze do oddzielania domieszek, różniących się od podstawowego ziarna rozmiarem (długością).

Specyfikacja techniczna:

Parametry BTHM
2.00.000
BTHM
2.00.000-01
BTHM
2.00.000-02
BTHM
2.00.000-03
1. Wydajność, t/h 1,5 1,35 2,5 2,2
2. Częstotliwość obrotów cylindra, obr/min 40
3. Średnica cylindra, mm 500
4. Wielkość komórki, mm 5,5 9,5 5,5 9,2
5. Moc zainstalowana, kW 0,55
7. Wymiary, mm:
     - długość 2 280 2 280 3 030 3 030
     - szerokość: 785
     - wysokość: 950
4. Masa, kg 200 200 250 250

Sprzęt to obróbki hydrotermicznej

Parownik PZ-1

Przeznaczenie: Parownik do zboża PZ-1 służy do obróbki hydrotermicznej ziarna upraw kaszowych w celu poprawy właściwości technologicznych ziarna i poprawy właściwości spożywczych gotowego produktu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry: V = 1,3 V = 1,0 V = 0,5
1. Objętość, m3:
     - pełny 1,3 1,0 0,5
     - załadowania 1,15 0,85 0,4
2. Ciśnienie robocze, MPa (kgf/cm2): 0,3 - 0,5 (3-5)
3. Ciśnienie projektowe, MPa (kgf/cm2): 0,8 (8)
4. Ciśnienie próbne, MPa (kgf/cm2): 0,85 (8,5)
5. Ciśnienie powietrza sterowania pneumatycznego, MPa (kgf/cm2): 0,6 (6,0)
6. Projektowa temperatura ścianek, оС: 200
7. Charakterystyka sieci zasilającej, V/Hz: 220, 50 Гц
8. Charakterystyka substancji roboczej: nieszkodliwa, niewybuchowa, niepalna
9. Nazwa substancji roboczej: zboże, para wodna
10. Stan substancji roboczej: ciało stałe, para
11. Okres eksploatacji przed remontem kapitalnym, lat: 5
12. Materiał części kontaktujących z produktem: SStal nierdzewna 12Х18Н10Т
13. Materiał uszczelek: tkanina gumowana PON-B Standard Państwowy GOST 481-80
14. Wymiary, mm:
     - długość 1 734 1 734 1 734
     - szerokość 1 130 1 130 1 130
     - wysokość 2 917 2 617 2 017
15. Masa parownika przy dostawie, kg: 936 / 1 076

Parownik PZ-2

Przeznaczenie: Parownik do zboża PZ-2 służy do obróbki hydrotermicznej ziarna upraw kaszowych w celu poprawy właściwości technologicznych ziarna i poprawy właściwości spożywczych gotowego produktu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry PZ-2
1. Objętość, m3:
     - pełny 1,0
     - załadowania 0,9
2. Ciśnienie robocze, MPa (kgf/cm2) 0,05 - 0,2
3. Ciśnienie projektowe, MPa (kgf/cm2) 0,6 (6)
4. Ciśnienie próbne, MPa (kgf/cm2) 0,84 (8,4)
5. Ciśnienie powietrza sterowania pneumatycznego, MPa (kgf/cm2) 0,6 (6,0)
6. Charakterystyka sieci zasilającej, V/Hz 220, 50
7. Materiał części kontaktujących z produktem Stal nierdzewna 12Х18Н10Т
8. Wymiary, mm:
     - średnica 1 000
     - długość 1 553
     - szerokość 1 130
     - wysokość 4 200
9. Masa parownika przy dostawie, kg 1 320

Parownik PZ-3

Przeznaczenie: Parownik PZ-3 służy do gotowania kaszy i zboża, a także innych produktów sypkich, pod wpływem nadciśnienia nasyconej pary wodnej przy ciągłym mieszaniu produktu mieszadłem.

Specyfikacja techniczna:

Parametry PZ-3
1. Objętość, m3
     - pełny 1,0
     - załadowania 0,75
2. Wydajność (w zależności od uprawy i trybu parowania), kg 1 000 - 1 500
3. Ciśnienie robocze, MPa 0,05 ÷ 0,4
4. Dopuszczalna temperatura ścianek, оС 148
5. Wymiary, mm::
     - długość 1 600
     - szerokość 1 760
     - wysokość 4 085
6. Masa, kg 1 400

Parownik PZ-4

Przeznaczenie: Parownik do zboża PZ-4 służy do obróbki hydrotermicznej ziarna upraw kaszowych w celu poprawy właściwości technologicznych ziarna i poprawy właściwości spożywczych gotowego produktu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry: PZ-4
1. Objętość, m3:  
     - cała maszyna 2,7
     - zboże na taśmie 0,1
2. Powierzchnia robocza taśmy, m2 2,2
3. Prędkość taśmy, m/min 0,72 - 0,87
4. Wydajność, t/hour 1 - 1,2
5. Ciśnienie robocze, MPa (kgf/cm2) 0,45 (4,5)
6. Ciśnienie próbne, MPa (kgf/cm2) 0,8 (8,0)
7. Charakterystyka sieci zasilającej, V/Hz 380 / 50
8. Materiał części kontaktujących z produktem Stal nierdzewna 12Х18Н10Т
Standard państwowy GOST 5632-72
9. Wymiary, mm:  
     - długość 4 000
     - szerokość 1 600
     - wysokość 2 575 / 3 535
10. Masa, kg 2 920

Suszarka VS-10M

Przeznaczenie: Przeznaczona jest do suszenia i podsmażania upraw kaszowych i gotowej kaszy, jest wyposażona w kolumnę chłodzącą.

Specyfikacja techniczna:

Parametry VS-4М VS-6М VS-8М VS-10М VS-12М
1. Ilość sekcji (typ suszarki) 2 3 4 5 6
2. Powierzchnia nagrzewania, m2 18.4 27.6 36,8 46,0 55,2
3. Wydajność, t/hour:          
     - owies 0,5…0,8 0,8...1,0 1,5…1,95 1,8…2,4 2,1…2,85
     - gryka 0,5…0,8 0.8...1,0 1,5…1,95 1,8…2,4 2,1…2,85
     - groch 1,5…1,8 2,8...2,2 3,0…3,9 3,6…4,8 4,2…5,7
4. Powierzchnia wymiany ciepła jednej sekcji, m2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
5. Początkowa wilgotność ziarna, nie więcej niż, % 20 20 20 20 20
6. Ciśnienie pary, kPa 400 400 400 400 400
7. Zużycie pary, kg/s 0,025 0,038 0,050 0,063 0,075
8. Zużycie powietrza, m3/h 4000 4000 4000 5000 6000
9. Moc silnika elektrycznego, kW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
10. Wymiary, mm:          
     - długość 4000 4000 4000 4000 4000
     - szerokość 700 700 700 700 700
     - wysokość 3250 4450 5650 6850 8050
11. Masa, kg 2 400 3 300 4 200 5 200 6 200

Nawilżacz R6-UV-250

Przeznaczenie: Nawilżasz R6-UV-250 służy do nawilżania zboża w procesie jego obróbki hydrotermicznej. Nawilżacz instalowany jest w działach przygotowawczych zakładów przechowujących i przetwarzających zboże.

Specyfikacja techniczna:

Parametry R6-UV-250
1. Wydajność techniczna, t/hour 6
2. Stopień nawilżenia zboża w ciągu jednego przebiegu maszyny, %, nie mniej niż 5
3. Parametry wału bijakowego, mm:  
     - średnica 250
     - długość 3 000
4. Częstotliwość obrotów wału bijakowego, obr/min 240
5. Napięcie zasilania sieci elektrycznej, V 380 - 38
6. Moc zainstalowana napędu, kW, max 5,5
7. Wymiary w stanie zmontowanym, mm, nie więcej niż:  
     - długość 3 220
     - szerokość 320
     - wysokość 1 730
8. Masa, kg, max 214

Sprzęt do frakcjonowania i sortowania

Przesiewacze RK-2 I RK-4

Przeznaczenie: Samobalansujący się przesiewacz służy do sortowania upraw kaszowych (oczyszczania z domieszek, kalibrowania na frakcje przed łuskaniem, oddzielania pośrednich produktów łuskania i szlifowania, sortowania oraz kontroli produktu) w zakładach przemysłu kaszowego.

Specyfikacja techniczna:

Parametry РК-2 РК-4
1. Wydajność, t/h: 2 - 4 6 - 8
2. Ilość sekcji (wlotów) 2 4
3. Nominalne wymiary ram sitowych, mm 400 х 800
4. Łączna nominalna powierzchnia użyteczna, m2 6,75 13,5
5. Częstotliwość drgań obrotowych korpusu, с-1 3,0; 3,2; 3,7; 3,8; (180; 190; 220; 230)
6. Promień drgań obrotowych, mm 28 - 22
7. Zużycie powietrza na aspirację, m3/h 420 - 540 840 - 1 080
8. Moc silnika elektrycznego, kW 3,0
9. Wymiary (nie więcej niż), mm:
     - długość 1 920 2 310
     - szerokość 1 100 1 390
     - wysokość 2 500 2 370
10. Masa, kg: 1 810 2 417

Популярные запросы:

Гречезаводы Заводы "под ключ"
Наверх